top of page
Digital Contract

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vårt samarbete börjar med att du skickar in en intresseanmälan där du kort beskriver vad du vill ha hjälp med. Därefter bokar vi in ett uppstartsmöte där vi grundligt går igenom din situation idag, din historik och din målsättning framåt. Sedan kan vi börja jobba!

Vid vårt nästa möte får du individanpassade kostråd utifrån vårt första samtal och en djupgående kostanalys. Råden inkluderar såväl livsmedelsval som förslag på dagsupplägg och exempelmåltider. Jag tar hänsyn till hur din vardag ser ut, individuella kostpreferenser och eventuella allergier/intoleranser. Här kan du även välja att koppla på verktyg som kontinuerlig glukosmätning och blodprover för en bättre bild av hur din kropp mår på insidan och än mer skräddarsydda kostråd utifrån det. 

Vid vårt tredje möte följer vi upp hur det har gått och justerar vid behov planen framåt. Som tillägg kan du även boka in motiverande samtal för stöttning av din livsstilsförändring under en längre period. Dessa samtal bygger på MI (motivational interviewing) som samtalsmetod, vilken visat sig vara mycket framgångsrik vid beteendeförändringar.

Jag rekommenderar ett minimum om tre träffar för att vi ska kunna jobba på djupet, men självklart går det bra att boka ett första samtal för att prova på.

Varmt välkommen att boka in dig!

Så här går det till: Om
bottom of page